postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Kurser och aktiviteter

Det finns möjlighet att lägga upp olika former av aktiviteter och med hjälp av olika verktyg förenkla eller helt automatisera arbetet med anmälan, deltagarlistor, kontroll av eventuella krav på godkännanden eller medlemskap, meddelandehantering, betalningsuppföljning, bokföring, rapportering och mycket mera.


Lista med aktiviteter

Aktivitetslistan ger en översikt över aktuella aktiviteter men kan även söka efter tidigare aktiviteter utifrån titel, datum, kategori mm. Även om en aktivitet inte längre visas publikt för vanliga besökare finns det alltid kvar att se och arbeta med i administrationsgränssnittet.


Att skapa eller redigera aktiviteter

Via aktivitetslistan kan man även redigera befintliga aktiviteter eller skapa nya.


Koppla anmälningsformulär till aktiviteter

Efter att en aktivitet har lagts upp går det att koppla egna anmälningsformulär till aktiviteten. Samma formulär kan användas till många olika aktiviteter och frågorna i formuläret kan vara frivilliga eller tvingande. Olika svarsalternativ kan också tilldelas olika priser vilka då automatiskt beräknas i samband med anmälan/antagning.


Arbeta med nivåer och godkännanden

Om man har specificerat en kategori och nivå för en aktivitet finns möjlighet att låta systemet automatiskt följa upp om de som anmält sig till aktiviteten är godkända för aktivitetens nivå inom den aktuella kategorin.


Visa kurslistor och webbanmälan på egen webbplats

Det finns flera sätt att automatiskt inkludera aktivitetslistor, webbanmälan, rss-flöden mm på den egna webbplatsen. Det kan göras genom att använda så kallade ramar eller genom att med olika skriptspråk (t ex php, jsp eller asp) hämta anpassad information i olika XML-format, t ex RSS.


Ta fram statistik över aktiviteter

Med statistikverktyget kan ni se exempelvis hur många deltagare som är nya inom organisationen och hur många som efteråt har kommit tillbaka till andra aktiviteter. Ni kan själva skapa ett godtyckligt urval av aktiviteter att se statistik på, exempelvis kan ni enkelt begränsa statistiken till en viss tidsperiod, en viss kategori, en viss instruktör, en viss åldersgupp mm.


Vanliga frågor

Här hittar du en del tips och svar på ofta några vanliga frågor, t ex godkännande av anmälningsvillkor, registrering av medlemskap mm.


/Senast uppdaterad 2008-01-04 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-12-04 E-post info@minaaktiviteter.se