postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Gruppera aktiviteter

Aktivitetsgrupper används exempelvis för att välja vilka aktiviteter som skall visas i listor, för att koppla egenskaper till en grupp av aktiviteter, beräkna rabatter eller markera aktiviteter som inbördes uteslutande.

En och samma aktivitet kan samtidigt tillhöra många olika aktivitetskategorier.


1. Skapa nya aktivitetsgrupper

Det första steget är att skapa aktivitetsgruppen. Du väljer själv namn och kod för aktivitetsgruppen. Koden kan användas till att visa endast aktiviteter från specifika aktivitetsgrupper i samband med exempelvis anmälningsformulär placerade på er egna webbplats.

Skapa och redigera aktivitetsgrupper för din organisation (inloggning krävs)


2. Lägg till och ta bort aktiviteter från aktivitetsgrupper

Både att lägga till och ta bort aktiviteter från aktivitetsgrupper görs via den vanliga aktivitetslistan. När du hittar den eller de aktiviteter som du vill lägga till bockar du för dem och väljer under "Med markerade: Lägg till aktivitetsgrupp". Du får då ytterligare ett fält där du väljer vilken aktivitetsgrupp du vill lägga till aktiviteten i.

För att ta bort aktiviteter gör du på motsvarande sätt fastän du väljer "Ta bort från aktivitetsgrupp".

Lägg till aktiviteter i grupper via aktivitetslistan för din organisation (inloggning krävs)


© postenehandelsguiden 2020-09-20 E-post info@minaaktiviteter.se