postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Vanliga frågor och svar

  1. Varför kan jag som administratör inte ta bort en kurs?
  2. Kan vi kräva att man aktivt måste godkänna villkoren vid webbanmälan?
  3. Kan man lägga upp tecknande av medlemskap som en aktivitet?

1. Varför kan jag som administratör inte ta bort en kurs?

Kurser får aldrig tas bort om det finns kopplingar till dem från andra tabeller, t ex kursanmälningar eller affärshändelser.

Idealiskt skulle systemet kontrollera alla eventuella kopplingar till en viss aktivitet och om det inte finns några kopplingar tillåta att kursadministratörer raderar aktiviteten. I praktiken rör det sig dock om så få tillfällen som kurser skall raderas att arbetet med att bygga detta gränssnitt har lagts på is och tills vidare får lokala administratörer kontakta supporten när det är aktuellt.

Däremot kan man som kursadministratör givetvis välja att inte längre visa aktiviteten publikt.2. Kan vi kräva att man aktivt måste godkänna organisationens egna anmälningsvillkor vid webbanmälan?

Genom att i modulen "Texter och innehåll" lägga in villkoren. Systemet kommer även att kräva att de som anmäler sig via webben aktivt godkänner dessa villkor innan anmälan kan slutföras.
3. Kan man lägga upp tecknande av medlemskap som en aktivitet?

Det fungerar bra även om inställningarna för aktiviteten kommer att te sig något annorlunda än för vanliga aktiviteter. Orsaken är att aktiviteten endast används för anmälan (med krav på medlemskap), inte för betalning.

Det viktigaste är att man väljer att medlemskap krävs, att pris för medlemskap inkluderas i beskrivningen, att endast direktanmälan tillämpas, att antagning sker direkt vid anmälan och att en avskalad mall för mottagningsbesked används. Nedan följer ett exempel på en aktivitet för att bli medlem i en organisation för medlemsperioden 2008 (2008-01-01 till 2008-12-31).

Basinformation:  * Titel: Medlemskap  * Dag, tid: År 2008  * Kategori: Allmänt eller övrigt  * Start: 2008-01-01  * Period: 2008  * Medlemskap krävs: Ja

Datum för visning och anmälan:  * Börja visa info: 2007-12-01  * Direktanmälan: 2007-12-01  * Stäng anmälan: 2008-12-01  * Sluta visa info: 2008-12-01. Lämna övriga datum för visning och anmälan tomma.

Beskrivning: Inkludera information om pris(-er) för medlemskap. Övriga betaluppgifter behöver däremot inte inkluderas.

Ekonomi & redovisning: Priset sätter ni som blankt (tomt fält). Övriga fält för ekonomisk redovisning kommer därmed inte att ha någon betydelse. Redovisningen kommer istället att ske utifrån de regler som är definierade kring medlemskap i kontoplanen. Även priset kommer att hämtas från det som finns inlagt om medlemskap i den aktuella medlemsperioden.

Avancerade alternativ:  * Antagning: Direkt  * E-postmall: system-mallen "Anmälan mottagen (medlemskap)"  * Avvikande e-postadress: Eventuellt direkt till kassör eller medlemsansvarig
/Senast uppdaterad 2008-01-03 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se