postenehandelsguiden DEMO

Inloggning ej möjlig
Select language
Start Hjälp

Adressbok och medlemsregister

Systemet lagrar person- och adressuppgifter för kursdeltagare, medlemmar och andra kontakter i en och samma adressbok. Söker man efter ett namn i adressboken så söker man alltså bland alla registrerade personer oavsett dessa härstammar från t ex kursanmälningar eller är inlagda som kontaktpersoner från myndigheter.

Begränsad tillgång till samma adressbok för alla organisationer

Alla organisationer som är anslutna till tjänsten delar på samma adressbok. Däremot så kan administratörer för en enskild organisation endast se personer i adressboken med någon koppling till den egna organisationen, t ex om personen har anmält sig till organisationens kurser.

Detta underlättar för den enskilde individen som inte behöver hålla reda på flera olika konton i olika organisationer. När den enskilde individen loggar in kan alla anmälningar hittas och uppdaterar individen t ex sina adressuppgifter skall de uppdateras på alla ställen.

Medlemsregister

Medlemsperioder

Olika organisationer har olika medlemsperioder. Vissa låter sina medlemmar lösa medlemskap terminsvis, andra årsvis. Vissa organisationer påbörjar en medlemsperiod den första juli, en annan den första september. Enskilda organisationer kan tänkas byta sina medlemsperioder från t ex terminsvis till årsvis.

För att hålla reda på alla medlemsperioder ligger därför information om perioderna i en egen tabell och denna tabell måste fyllas i innan medlemskap kan registreras. De data som måste läggas in för varje period är startdatum, slutdatum och periodens benämning.

Period-tabellen finns att titta på och modifiera under Organisation.

Medlemskap och medlemsregister

Informationen om vilka personer som är medlemmar i organisationen ligger i en separat tabell. En rad i denna tabell innehåller information om att en viss person har varit medlem en viss period. Om en person t ex varit medlem under fyra år finns alltså personen refererad till fyra gånger i denna tabell, en gång för varje medlemsperiod.

© postenehandelsguiden 2020-12-04 E-post info@minaaktiviteter.se