postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Relaterade sidor

När visas en aktivitet?

Eget anpassat innehåll

Eget anpassat innehåll har två huvudsakliga funktioner. Dels kan ni ladda upp egna villkor i samband med exempelvis webbanmälan. Dels kan ni addera egen HTML-kod till webbanmälan.

Eget anpassat innehåll

Lägg extra information vid webbanmälan överst på aktivitetslistan

Skapa ett sidblock och tilldela det användningsområdet "Anmälan, ingress".

Skapa egen omslutande html-kod för alla sidor i anmälningsguiden

Skapa ett sidblock och tilldela det användningsområdet "Anmälan, omslutande HTML". Skriv sedan egen HTML-kod och inkludera inuti den egna HTML-koden fältet {CW_CONTENT:REG_FORM}. Den egna HTML-koden kommer att inneslutas i en body-tag och är begränsat till alla element som kan enligt HTML-standarden placeras inuti en body-tag.

© postenehandelsguiden 2020-09-20 E-post info@minaaktiviteter.se