postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

E-post

Ni kan via inställningarna för organisationens e-postadresser, vid utformning av brevmallar och i smaband med enskilda utskick styra vilka e-postadresser som står som avsändare för er utgående e-post.

Administrera e-postadresser (kräver administratörsinloggning)

Olämplig avsändaradress får många mejl att fastna i spamfilter

E-postmeddelanden passerar vanligtvis ett antal spamfilter på vägen från avsändare till mottagare. Ibland fastnar mejl i spamfilter redan innan de ens når fram till mottagaren och då hamnar de inte ens i mottagarens vanliga spam-låda. Mejlen som fastnat på det sättet kan visserligen hittas i loggar på företagets eller webbhotellets mejlserver men det är det få användare som ens känner till.

Spamfiltren kontrollerar ofta ett antal olika faktorer som de väger samman och bestämmer sig för om det är spam eller inte. En viltig faktor då är om servern som skickar mejlet förväntas att hantera mejl med den angivna e-postadressen. Med andra ord måste vår mejlserver vara betrodd att skicka mejl med den avsaändaradress ni valt. Därför bör ni aldrig använda exempelvis gmail- eller hotmailadresser som avsändadress i mejl som skickas från våra servrar.

Använda en e-postadress hos oss som avsändare

Det enklaste sättet att skicka mejl med en lämplig avsändaradress är att vi lägger upp en e-postadress under någon av våra egna domäner, t ex minaaktiviteter.se, idrott.se eller dans.se. Exempelvis kan vi hos oss lägga upp en vidarebefordran från uppsalabuggarna@dans.se till info@uppsalabuggarna.se. Då kan ni skicka mejl med avsändaradressen uppsalabuggarna@dans.se utan att de riskerar att hamna i spamfilter pga avsändaradressen. Namnet på avsändaren som visas för mottagaren kan fortfarande vara "Uppsalabuggarna" och svarar de på mejlet så hamnar svaret hos info@uppsalabuggarna.se.

Tillåta vår server att skicka e-post från er domän

Om ni vill använda era egna mejladresser som avsändare kan ni istället lägga upp oss som auktoriserad avsändare för er mejldomän. I vissa fall kan ni göra det själva, i andra fall behöver ni kontakta supporten hos den organisation som har hand om er e-post.

SPF-pekare som sätter vår server som auktoriserad avsändare av e-post från er domän

"v=spf1 include:include.space2u.com"

Om ni måste ange ett IP-nummer så kan ni skriva

"v=spf1 a mx ip4:194.236.32.61 ~all"

Möjlighet att lägga över all er e-post

Ni kan om ni vill hantera all er e-post via postenehandelsguiden. Er e-post kopplas i så fall till en CogWork-server som driftas och administreras av företaget Space2u.

Inställningar i mejlprogram på er egna dator

Hur ni gör för att komma åt och ändra inställningar för era mejlkonton i olika e-postprogram finns detaljerat beskrivet i  Space2u:s användarguide för olika e-postprogram .

Här nedanför hittar ni kontoinställningar för att skicka och ta emot mejl från vanliga mejlprogram via POP3/SMTP. Ni byter givetvis ut domännamn.se till ert egna domännamn med aktuell toppdomän.


Inloggningsuppgifter

Server för inkommande e-post mail.domännamn.se (t ex mail.terenius.se)
Server för utgående e-post (SMTP) mail.domännamn.se (t ex mail.terenius.se)
Användarnamn Aktuell e-postadress (t ex erik@terenius.se)
Lösenord Sätts via Space2u:s kontrollpanel

Övriga inställningar, inkommande server

Serverportnummer POP3 110
Serverportnummer IMAP 143
Krypterad anslutning (SSL) Nej

Övriga inställningar, utgående server

Kräv autentisering (SMTP) Ja (samma som för inkommande e-post)
Serverportnummer (SMTP) 2525

Observera att ni inte behöver specificera vilken operatör som mejlkontot ligger hos varför ni med dessa inställningar fritt kan byta operatör utan att de personer som använder mejlkontona behöver ändra i några inställningar i sina egna mejlprogram.

Mer information hittar ni på Space2u:s supportsidor för e-post.

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se