postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Filtrera kalenderposter och aktiviteter

Exempel på begäran av XML-fil

http://postenehandelsguiden.se/xml/?type=events&org=ma&pw=

http://postenehandelsguiden.se/xml/?type=courses&org=ma&pw=


Parametrar

Parameter Värden Kommentar
catId Positivt heltal Avgränsar till specifik kategori
openForAge Positivt heltal (ålder på potentiell deltagare) Avgränsar till aktiviteter öppna för specificerad ålder
instructor Namn, personnr, e-post, db-id, key mm Avgränsar till instruktör
eventGroup Kod för aktivitetsgrupp Koden sätter ni själva
dateInterval next3m, next1y, future, last3m, springTerm, summerTerm, autumnTerm mm Avgränsar till viss tidsperiod

Parametern regStatus

Värde Innebörd
0 Alla. Gamla, aktuella och kommande aktiviteter
OPEN_FOR_REG Alla aktiviteter som är öppna för anmälan
PUBLIC Alla aktiviteter som just nu visas publikt (default*)
NONE_EXPIRED Publikt synliga, dolda och framtida aktiviteter
NOT_YET_SHOWN Endast framtida ännu ej visade aktiviteter

*) Förvalt. Om inget annat val aktivt anges används detta filter då aktivitetslistan hämtas


Visningsalternativ

Värde Innebörd
show[longdescriptionAsPlainText]=1 Omformeterar beskrivningen från HTML till enkel oformaterad text
© postenehandelsguiden 2019-05-19 E-post info@minaaktiviteter.se