postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Mer information

Läs om XML i Wikipedia

Hämta ut och skicka in data från en annan server

Ofta vill man hämta rådata från postenehandelsguiden till en egen webbserver för att kunna stuva om informationen och presentera den på lämpligt sätt. I andra fall vill man hämta nytillkommen information, exempelvis kursdeltagare eller eller ekonomiska data, till andra verksamhets- eller ekonomisystem. Det finns därför möjlighet att hämta en en stor mängd olika data via anrop från andra servrar.

Inloggning och behörighet (autentisering)

Vissa data kräver autentisering av den anropande servern. För andra data levereras olika mycket information beroende på eventuell autentisering.

Om du gör anropet från en vanlig webbläsare där du redan är inloggad som exempelvis administratör för en viss organisation behöver du inte ange vare sig organisationskoden eller organisationens lösenord eftersom systemet använder din befintliga inloggning för att kontrollera vilka data du är behörig att ta del av.

Om anropet sker från en annan server så är den anropande servern normalt aldrig inloggad. Systemet vet då inte vilken organisation som efterfrågas varför organisationskoden måste skickas med i anropet. Dessutom måste också organisationens lösenord skickas med i anropet om informationen du vill ha inte är helt publik..

För att specificera vilken organisation ni vill hämta data från skickar ni med parametern org=xxx, där xxx är organisationens unika kod. Vid hämtning av flertalet datatyper krävs även att ni antingen redan är inloggade eller att ni skickar med ett lösenord i anropet som pw=xxx.

I organisationsinställningarna har ni även möjlighet att ange ett IP-nummer för anropande server. Då måste anropet alltid ske från just det IP-numret. Det är inte nödvändigt att lägga in ett IP-nummer men ni är välkomna att göra det om ni vill minimera risken att obehöriga kommer åt era data.

Undvik helst att skicka lösenord i webbadressen

Det är tillåtet att GET-anrop för att utbyta data, dvs att parametrarna placeras direkt i webbadressen som anropas. Parametrar i anropet krypteras då alltid då anropet sker över https (SSL) med eventuella lösenord kommer att sparas i klartext serverloggar. Det är därför bättre om parametrar i anrop skickas som t ex POST, dvs så som vanligtvis sker då formulär postas från webbläsare till server.

Hämta data som XML

Begäran av XML-data sker genom ett anrop till webbsidan http://postenehandelsguiden.se/xml/. För att välja vilka data som skall sparas/hämtas skickar ni med parametern type=xxx. Utöver parametern type finns ett stort antal andra parametrar ni kan och ibland måste skicka med i anropet.

Översikt över tillgängliga data och format för utläsning/export

Data och format tillgängliga för utläsning liksom hur ni hämtar datat hittar ni i översikten på sidan Hjälp > Integrera > Exportera filer.

Addera / skicka in data (push)

Ni kan addera nya data genom ett anrop till webbsidan http://postenehandelsguiden.se/xml/. För att välja vilka data som skall adderas skickar ni med parametern type=xxx plus organisationskoden och organisationens lösenord i url:en. Därutöver skickar ni även med de data ni vill addera som ytterligare parametrar i url:en. Tillbaka får ni XML som visar vad som skett. Läs mer här om att addera data.

Skapa nytt eller påminna om användarkonto

Ni kan enkelt låta besökare registrera sig på er webbplats för att skapa ett konto som hanteras via postenehandelsguiden. Kortfattat skickar ni in användardata och ber samtidigt postenehandelsguiden att skicka en inloggningsnyckel till användaren samt skicka tillbaka användaren till er egna webbplats så snart användaren registrerat sitt nya konto. Läs mer här om att skapa/hantera ett användarkonto.

Autentisera användare

Genom att skicka ett användarnamn och ett lösenord har ni möjlighet att se om användaren finns registrerad inom er organisation och i så fall hämta grundläggande data om användaren. Svaret får ni i form av XML. Läs mer här om att autentisiera användare.

Vanliga variabler och deras innebörd

Variabel Värde Innebörd och noteringar Återfinns/ändras
org Kod för att identifiera den egna organisationen. Vanligtvis obligatoriskt Admin > Organisation
pw Lösenord för den egna organisationen. Medger åtkomst till annars skyddade data Admin > Organisation > Inställningar > Serverlösenord
verbose Använd vid tester för att få mer kringinforation i XML-svaret. Behöver inte ges nåt värde i anropet  

Exempel på data som kan hämtas i olika format

Typ av data Wizard Inlogg Filter Typkod Länk-exempel CSV Excel Övriga filformat

Individer

               
Hämta användare, individer och medlemmar   Krävs   users /xml/?type=users&name=Kalle Testperson&email=...      
Individ             iCal

Aktiviteter och kalender

               
Hämta aktiviteter, läger, tävlingar och andra kalenderhändelser   Ger mer   events /xml/?type=events&org=ma&pw=      
Hämta endast aktiviteter öppna för anmälan   Ger mer   courses /xml/?type=courses&org=ma&pw=      
Kalender         iCal-fil    
Kalender         RSS-flöde    
Hämta bokningar till aktiviteter   Krävs   bookings /xml/?type=bookings&org=ma&pw=     Närvaroformulär

Tävling

               
Tävlingar   -   games /xml/?type=games      

Ekonomi

               
Bokföringstransaktioner             SIE4

Status

               
Fråga efter aktuell status för anrop från den egna organsationen         /xml/?type=status&org=ma&pw=      
© postenehandelsguiden 2020-09-20 E-post info@minaaktiviteter.se