postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Tävlingshandledning

Handledningen till tävlingsmodulen är uppdelad i fem avdelningar utifrån de olika användarrollerna.

Avdelningar

Handledning för dig som tävlar

Du som tävlar för en klubb eller dansskola som använder Dans.se och som vill anmäla dig via Dans.se behöver inte nödvändigtvis ta del av någon handledning utan det räcker med att du går till Start > Tävling > Mina tävlingssidor och följer instruktionerna där.

Om du stöter på problem eller vill veta mera om hur det fungerar så hittar du mer information Hjälp > Tävling > För tävlande


Handledning för klubbar

I handledningen Hjälp > Tävling > För klubbar hittar ni som är klubbfunktionärer information om hur ni kommer igång att använda Dans.se, hur ni hanterar inkomna anmälningar, skapar kopplingar till klubbens egen webbplats och mycket annat.


Handledning för tävlingsledare och tävlingsorganisatörer

I handledningen Hjälp > Tävling > För organisatörer kan du som tävlingsledare läsa hur du kan hämta ut anmälningslistor, sammanställningar av anmälda per klubb mm. Ni som arrangerar kan även hämta ut eller kontrollera startavgifter per klubb.


Handledning för förbundsansvariga

Under Hjälp > Tävling > För förbund finns beskrivet vad som behöver göras av förbundsansvariga och vilka verktyg som finns tillgängliga för detta.


Övrigt om tävlingsmodulen

Under Hjälp > Tävling > Alla hittar ni sådant som berör alla användarroller. Ni hittar också tidigare meddelanden och en sammanställning om de möjligheter som finns i Dans.ses tävlingsmodul.


© postenehandelsguiden 2020-07-06 E-post info@minaaktiviteter.se