postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Anpassa

Ni kan själva göra en del anpassningar av systemet, t ex vilken information

Innehåll på denna sida

Länka till klassiska resultatlistor

Både i tävlingslistan Start > Tävling > Alla tävlingar) och i översikten över en enskild tävling hittar ni en länk till en klassisk start- och resultatlista. Länken är för enkelhetens skull densamma för både start- och resultatlista, vilkendera som visas beror istället av om det är före eller under/efter tävlingsdagen. För att vara tydlig för både besökare och sökmotorer bygger länken på tävlingens datum och namn varför ni måste uppdatera länken om något av dessa ändras. Exempel på en länk är https://dans.se/resultat/2013-03-09_altirasnurren_gp.

Resultatlistorna innehåller alla data som klassiska resultatlistor innehåller förutsatt att tävlingsledare, domare mm är inlagda. Vill ni skapa PDF:er för arkivering på annat ställe så kan ni exempelvis använda utskriftsfunktionen i webbläsaren Google Chrome där ni enkelt kan spara som PDF.

Ändra informationstexter vid ansökan eller signering av licens

Gå till sidan "Admin > Inställnngar > Texter och innehåll". Där kan ni välja att redigera befintligt innehåll eller addera nytt.

Anpassad text till tävlingsansvariga inom klubbar vid signering av ansökningar

Om det sedan tidigare finns inlagt ett innehållsblock med funktionen "Licensvillkor till klubb" så plockar ni upp denna för redigering. Finns det inte det så välj "Skapa nytt innehåll".

Anpassad text till tävlande (licenstagare) eller deras målsmän vid ansökan till klubb

Om det sedan tidigare finns inlagt ett innehållsblock med funktionen "Licensvillkor till tävlande" så plockar ni upp denna för redigering. Finns det inte det så välj "Skapa nytt innehåll".

© postenehandelsguiden 2020-08-06 E-post info@minaaktiviteter.se