postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Tävlingshandledning för klubbar och dansskolor

Merparten av informationen i tävlingshandledningen som riktar sig till tävlingsansvariga hos deltagande klubbar, dansskolor och andra organisationer hittar ni genom att följa länkarna ute i högerkolumnen.

Tävlingsmodulen är fritt tillgänglig för alla föreningar som är anslutna till Svenska Danssportförbundet (DSF) eller Sveriges Dansorganisation (SDO)

Att komma igång med tävlingsmodulen i Dans.se

Kontakt och support för tävlingsklubbar

Har ni frågor kring enskilda tävlingar eller vill korrigera redan signerade tävlingsanmälningar vänder ni er till tävlingsledaren eller tävlingsorganisatören för den enskilda tävlingen.

Har ni frågor som rör licenser eller hanteringen i Dans.se vänder ni er till ert förbund.

Kontaktuppgifter till Svenska Dansportförbundet (DSF)

Kontaktuppgifter till Sveriges Dansorganisation (SDO)

Utbildning för klubbar och distrikt

Om ni känner behov av mer utbildning kommer vi gärna ut till er. För klubbar eller distrikt som tillhör Svenska Danssportförbundet är kostnaden densamma som för andra utbildare från förbundet. Ni arrangerar det praktiska och vi ser gärna att ni bjuder in andra organisationer i regionen till utbildningen. Skicka gärna ett mejl om ni är intresserade.

E-post info@minaaktiviteter.se

Danssportförbundet och Dans.se

Till alla reguljära DSF-sanktionerade BRR-tävlingar som genomförs efter sommaren 2010 skall alla anmälningar göras via Dans.se.

Danssportförbundets kansli använder även Dans.se för licenshantering, resultatuppföljning, uppföljning av avgifter och övrig tävlingsadministration.

Information om övergången till Dans.se på Svenska Danssportförbundets webbplats


© postenehandelsguiden 2020-07-06 E-post info@minaaktiviteter.se