postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Hämta ut datafil med anmälningar

Ni som är tävlingsledare kan när som helst, t ex dagen efter att den ordinarie tiden för tävlingsanmälan gått ut, hämta alla tävlingsanmälningar från Dans.se.

Information som lagts in i Dans.se om sammanslagning av klasser och startordningen för klasserna liksom startnummer för de tävlande kommer med i exportfilen. Om ni hämtar ut filen efter tävlingen påbörjats kommer även placering och UP med om det har matats in.

Innehåll på denna sida

Hitta exportfunktionen

Exportfunktionen hittar ni via länken "Exportera anmälningar" en bit ned i högermenyn översiktssidan för tävlingen. Översiktssidan för en tävling hittar ni genom att gå till "Alla tävlingar", klicka på tävlingens namn och klicka vidare på "Visa tävling".

För att komma åt exportfunktionen måste ni också vara inloggade som tävlingsfunktionär vid arrangerande förbund.

Start > Tävling > Alla tävlingar

Datafält/kolumner i exportfilen

Vissa kolumner kommer alltid att visas i exportfilen men många kolumner väljer ni själva om ni vill ha med eller inte.

Kolumnnamn Innehåll/beskrivning Visas
Rad Radnummer. Gör det lättare att återgå till ursprunglig sorteringsordning vid efterbearbetning Ej förvalt
Klassrubrik Sammanslagna klasser som mellanrubriker på egna rader Förvalt
Startnr Startnummer Alltid
Plac Placering. Blank=okänd, S=Struken, ITG=Ingen tävling genomförd Alltid
F Nått final Alltid
UP Kolumn för tilldelade uppflyttningspoäng på aktuell tävling. Normalt blank vid export Alltid
Namn 1 Namn på dansare 1 Alltid
Namn 2 Namn på dansare 2 Alltid
Namn 3 Namn på dansare 3. Kolumnen utgår om dansare 2 och 3 visas i samma kolumn med radbrytning Ej förvalt
Klubb Klubbeteckning för alla dansarna, exempelvis XXX/YYY Alltid
Klass Vilken enskild klass som paret/trion är anmält till Alltid
Startar i Sammanslagna klasser för varje enskild anmälan/resultat Ej förvalt
Tidigare Tre sista resultaten senaste året. Främst avsett för SM och DM Ej förvalt
Varning Varningar och misstänkta fel Förvalt
Notering Noteringar som gjorts vid anmälan eller senare Ej förvalt
Klubb 1 Klubbförkortning för dansare 1 Alltid
Klubb 2 Klubbförkortning för dansare 2 Alltid
Klubb 3 Klubbförkortning för dansare 3 Alltid
Lic 1 Licensnummer för dansare 1 Alltid
Lic 2 Licensnummer för dansare 2 Alltid
Lic 3 Licensnummer för dansare 3 Alltid
Född 1 Födelseår för dansare 1 Alltid
Född 2 Födelseår för dansare 2 Alltid
Född 3 Födelseår för dansare 3 Alltid
Länk till par/trio Länk till par/trio i Dans.se Ej förvalt

Inställningar för exportfil

Alla eller endast godkända anmälningar

Ni kan välja att hämta alla anmälningar eller endast de anmälningar som godkänts av tävlingsansvariga inom berörda klubbar.

Visa namn på dansare två och tre i en trio i samma cell

Väljer ni detta alternativ så syns namn tre vanligtvis inte direkt då filen öppnas i Excel utan ni måste först öka höjden på alla raderna med trior. Mer om detta hittar ni i denna handledning på sidan "Formatera startlista i Excel".

Exportera datafil för import i annat program

Med lämpliga exportinställningar kan datafilen sedan importeras till ett annat dataprogram, exempelvis Dance Perfect eller annat sekretariatsprogram.

Exempel på exportfil avsedd för import till annat dataprogram

Filformat

Informationen får ni ut i form av en textfil som ni kan spara på er egen dator och öppna med exempelvis Microsoft Excel för vidare bearbetning. Teckenkodningen är ISO-8859-1, ofta benämnt Latin-1, vilket är en mycket vanlig kodning som stöds väl av de allra flesta datorprogram. Filformatet är semikolonseparerad text, så kallat CSV-format och filändelsen är också cvs. Innehållet i kolumnerna omsluts av dubbelapostrofer. Även det är ett mycket vanligt format som stöds av de flesta kalkylprogram. En fördel med detta filformat är att det tillåter radbrytningar inuti enskilda datafält/celler.

CSV-filen kan innehålla rader som börjar med tecknet #. Dessa rader innehåller endast kringinformation (metadata) om filen. Skall ni bearbeta exportfilen maskinellt så ignorera lämpligtvis alla rader som inleds med ett #-tecken.

Övrigt

Dölj överflödiga kolumner

I filen ni hämtar finns kanhända fler kolumner än ni är intresserade av. För att underlätta återläsning till Dans.se så är det dock bra om ni endast döljer vissa av dessa kolumner istället för att helt radera dem. Då kan vi exempelvis utnyttja licensnumren för att minska risken för feltolkningar av personer med samma namn. Ni döljer kolumner genom att markera kolumnerna och välja "Dölj kolumn". Ni kan sedan när som helst välja att visa dem igen.

Äldre filformat

Sedan tidigare finns också möjligheten att hämta en enklare textfil där kolumnerna är separerade med tabbar och teckenkodningen är det internationella standardformatet UTF-8. Länken till den filen heter "Deltagarlista, textfil". Det har dock visat sig att Microsoft Excel som många använder har problem att hantera dessa filer varför filformat och teckenkodning ändrats.

Relaterad information i handledningen

Mer information om hur ni hanterar datafilen ni hämtat i MS Excel

© postenehandelsguiden 2020-02-20 E-post info@minaaktiviteter.se