postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Tilldela startnummer

Efter att anmälan stängt kan man direkt i Dans.se tilldela startnummer baserat på tillgängliga nummerlappar. Startnummer tilldelas i två steg. Först slumpar och finjusterar ni startordningen. Därefter tilldelar ni startnummer utifrån den givna startordningen.

Innan ni börjar att arbeta med startordningen för enskilda par och trior måste ni dock först uppdatera vilka klasser som startar tillsammans och i vilken ordning de startar. Hur ni gör det står i handledningen under Redigera tävlingsinformation.

Innehåll på denna sida

Nummerlappserier

Lägga in nummerlappserier som saknas

I tävlingsmodulen under Administration hittar ni länken Nummerlappserier (inloggning krävs). Där kan ni se vilka nummerlappserier som redan finns upplagda från olika tävlingsarrangörer. Finns inte den nummerserie ni söker så kan ni lägga till en ny. Behöver ni redigera en befintlig serie, exempelvis tala om att vissa nummer inte längre finns, så kan ni även göra det därifrån. Vänligen namnge nya nummerlappserier även om just den organisatören endast har en nummerserie. Vissa kan ju ha flera nummerserier och då måste man kunna särskilja dem. Namnet kan exempelvis vara "Swingkattens nummerlappar".

Granska befintliga och lägg till nya nummerlappserier

Koppla en specifik nummerlappserie till tävlingen

När nummerlappserien finns upplagd i Dans.se så kan ni koppla den till den aktuella tävlingen. Ni gör det genom att på översikten för den enskilda tävlingen klicka på länken "Redigera inställningar".

Slumpa och finjustera startordning

Vad exakt menas med startordning?

Startordning fungerar som startnummer men är endast relativt och har betydelse bara inom en enskild klass eller inom en hopslagen klass. Startordningens funktion är alltså att tala om i vilken ordning lagen skall starta inom klassen.

Slumpa en ny startordning

För att slumpa startordningen inom samtliga klasser plockar ni upp anmälningarna till tävlingen och klickar på länken "Slumpa ny startordning". Siffervärdena genereras som hela tiotal för att i efterhand enkelt kunna flytta om inom startordningen. Lag som strukits undantas och placeras sist.

Finjustera startordningen

Eftersom det inte finns någon logik i slumpandet så vill ni kanske finjustera den så att alla tävlande från samma klubb inte startar i samma kvalificeringsheat. Det gör ni genom att ändra siffrorna i rutorna för startordning och därefter klicka längst ned under listan på "Verkställ".

Tilldela startnummer

När ni är nöjd med startordningen klickar ni på länken "Tilldela startnummer". Alla lag som inte strukits kommer då att tilldelas ett startnummer enligt följande principer:

Ångra startordning eller startnummer

Visa samtliga anmälningar till tävlingen genom att i sökfältet ändra "Visa:XXX" till något tillräckligt stort och klicka på "Sök". Markera därefter alla raderna i tabellen genom att klicka i övre vänstra hörnet på tabellen. Gå längst ned på sidan, välj "Med markerade: Radera startordning" och klicka på verkställ för att nollställa startordningen. Motsvarande kan göras för startnummer.

© postenehandelsguiden 2020-02-20 E-post info@minaaktiviteter.se