postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Handledning för tävlande

Du som tävlar för en klubb som använder denna tjänst för tävlingsanmälan kan om du vill gå direkt till "Mina tävlingssidor" och följa instruktionerna där.

Start > Tävling > Mina tävlingssidor


Kontakt och support för dig som tävlar eller som vill börja tävla

Du som redan tävlar men saknar inloggning till systemet kontaktar den klubb du tävlar för och ber dem skicka dig en inloggningsnyckel. Därefter kan du själv komma igång och skapa nya par/trior och preliminäranmäla dig till tävlingar.

Du som inte tävlar nu men som vill börja vänder dig till den organisation du är intresserad av att börja tävla för och ber dem lägga upp dig i tjänsten, registrera en tävlingslicens på dig och skicka dig en inloggningsnyckel. Därefter kan du komma igång att skapa nya par/trior och preliminäranmäla dig till tävlingar.

Har du frågor kring tävlingar, tävlingsanmälningar eller om hur du kommer vidare med tävlingsanmälan eller annat så är det också i första hand tävlingsansvariga inom din egen klubb som du bör vända dig till.

Har du upptäckt tekniska fel i Dans.se eller om du har synpunkter eller förslag på förbättringar blir vi som jobbar med systemutvecklingen glada om du talar om det också för oss.


PDF-fil

Handledning med bilder för utskrift (1.5 MB)

Tydlig steg-för-steg-handledning med bilder som lämpar sig väl för utskrift. Dokumentet är skapat av Håkan Andersson vid Varaslättens Buggare. Klicka på PDF-ikonen till vänster för att hämta handledningen.


Varningssymbol

Obs! Tävlingsanmälan fungerar endast för inom Svenska Danssportförbundet (DSF) och Sveriges Dansorganisation (SDO)

För att den preliminäranmälan som du själv kan göra i systemet skall vara giltig MÅSTE organisationen du tävlar för vara ansluten till Svenska Danssportförbundet (DSF) ellse Sveriges Dansorganisation (SDO). I annat fall kan du fortfarande se tävlingsresultat och skapa preliminäranmälningar i systemet men dessa går inte vidare någonstans.


Innehåll längre ned på denna sida


Användarkonto krävs för att komma åt "Mina tävlingssidor"

För att kunna skapa nya par/trior eller anmäla dig till tävlingar så måste du ha ett konto som är sammankopplat med dina tävlingsuppgifter. Om du inte redan fått detta via klubben så kan du själva skapa ett sådant konto. All information som behövs för detta hittar du på "Mina tävlingssidor"

Du lägger själv till nya par och trior

Finns inte paret/trion redan registrerat i kan du enkelt fixa detta själv så länge alla tävlande i paret/trion har person-  och licensuppgifter inlagda i systemet. Du klickar bara på "Lägg till nytt par/trio" på sidan "Mina tävlingssidor" och följer instruktionerna.

Hur du anmäler dig till tävlingar

Alla tävlingar och information om vilka klasser som erbjuds finns tillgängliga och enkelt sökbara i systemet. Hittar du en tävling du vill delta i klickar du bara på anmälningsikonen. Anmälan du gör är dock endast preliminär och förblir så till det att tävlingsansvarige i klubben godkänner anmälan. Så länge anmälan fortfarande är preliminär kan du själva ångra dig och ta bort anmälan.

När anmälan stänger

Tävlingsanmälan för dig som enskild tävlande stänger en vecka innan klubben måste skicka in klubbens alla anmälningar till tävlingsledaren. Detta för att den tävlingsansvarige i klubben skall få en rimlig chans att reda ut eventuella fel (varningsflaggor), godkänna anmälningarna, mejla dem till tävlingsledaren samt se till att startavgifterna betalas.

Om din klubb tillåter det kan du däremot alltid vända dig direkt till den tävlingsansvarige i din klubb. För klubbens tävlingsansvarige finns ofta ett senare anmälningsstopp.

Kontrollera din tävlingsklass

Normalt håller systemet självt reda på vilka klasser som du skall tävla i, såväl som för gamla som nyskapade par och trior. Du måste dock själv kontrollera och ansvara för att klassen verkligen stämmer.

Kontakt och support

I första hand bör du vända dig till tävlingsansvarige inom din egen klubb för om du har allmänna frågor kring tävlingsanmälningar. Om du däremot har frågor kring funktionaliteten i systemet eller om du råkar ut för tekniska problem i samband med anmälan uppskattar vi på supporten om du meddelar oss via e-post.

info@minaaktiviteter.se


Lycka till med tävlandet!

© postenehandelsguiden 2020-07-06 E-post info@minaaktiviteter.se