postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Vanliga frågor och svar

  1. Hur bokför jag återbetalde kursavgifter?
  2. Hur registrerar jag att någon har kursavgifter tillgodo?
  3. Hur gör jag om någon samtidigt betalt med t ex både presentkort och kontanter?

1. Hur bokför jag återbetalade kursavgifter?

Använd detta alternativ om ni vill återbetala pengarna direkt utan att mellanbokföra pengarna som tillgodohavanden.


2. Hur registrerar jag att någon har pengar tillgodo?

Om någon t ex betalt för mycket eller betalt en kursavgift för en kurs som ställts in, hur kan jag då markera att personen skall ha pengar tillgodo för framtida kurser eller annat?

När sedan pengarna skall nyttjas till något annat så välj "Tillgodo" som betalmedel. Denna gång används dock positivt tecken på beloppen.

Hur mycket en person har tillgodo visas tydligt så snart man plockar upp en person eller en anmälan.


3. Hur gör jag om någon samtidigt betalt med t ex både presentkort och kontanter?

Om t ex en kurs kostar 500 kr och deltagaren utnyttjat ett presentkort på 400 kr och betalt återstående delen kontant, hur för jag då in betalningen i systemet? Anta att referensnumret är 12345.

Tips som som underlättar arbetet:/Senast uppdaterad 2009-10-23 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se