postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Aktuella verktyg

Medlemsregister

Förbund

Adressboken visar kopplingar mellan individer och medlemsorganisationer

I de fall ett förbund har förbundsinloggning till alla sina medlemorganisationer kan förbundsadministratörerna direkt i adressboken se vilka medlemsorganisationer en enskild individ har kopplingar till. En kopplig innebär helt enkelt att individen är sökbar i medlemsorganisationens adressbok. Individen kan ha varit medlem, deltagit i aktiviteter eller bara blivit inlagd som kontaktperson. Det innebär inte att individen just nu är medlem eller ens aktiv inom medlemsorganisationen.

Medlemskap i förbund via medlemsförening

Det går att sätta upp så att personer som registreras som medlemmar inom en medlemsorganisation automatiskt blir medlem i förbundet. Detta kan ställas in separat på både distrikts- och riksnivå.

Förbundsmedlemmens huvudförening

Om medlemskap ärvs från medlemsföreningar till förbund och en individ samtidigt är medlem i flera medlemsföreningar så kommer en av föreningarna att markeras som huvudförening. Detta sker automatiskt men kan vid behov justeras manuellt via förbundsmedlemskapet.

Den viktigaste funktionen för huvudmedlemskap är att avgöra vilken medlemsförening som skall belastas med en eventuell förbundsavgift för individen.

När ni är inloggade som förbundsadministratörer visas huvudföreningen direkt i medlemsregistret.

© postenehandelsguiden 2020-09-20 E-post info@minaaktiviteter.se