postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Att hitta runt på webbplatsen

Här hittar du information om funktioner, ikoner och arbetssätt som återkommer på många olika sektioner.

Vanligt förekommande ikoner och symboler

Länkar till informationsfönster

Info icon Visa Info Om du klickar på en sån här symbol så öppnar sig ett nytt ganska litet fönster med information om objektet som ikonen relaterar till.
Warning icon Varning Samma som "Visa info" ovan men dessutom en indikation på att något bör uppmärksammas eller åtgärdas. T ex kan det vara att en kursdeltagare inte är godkänd för den kursnivå han/hon anmält sig till. En annan vanlig orsak är att en person har obetalda kursavgifter sedan tidigare.
Notice icon Notering Samma som "Varning" ovan men med mindre dignitet. Kan vara att en person tidigare, trots anmälan, uteblivit från en kurs eller uppträtt ofördelaktigt på annat sätt.

Skapa, redigera, klona eller radera objekt

New Object icon Nytt objekt Låter dig skapa ett nytt objekt, t ex en ny anmälan.
Clone object icon Klona objekt Skapar ett nytt objekt baserat på ett befintligt. Praktiskt om merparten av informationen är identisk med ett befintligt objekt, t ex om man skall föra in en serie liknande aktiviteter i kalendern.
Edit object icon Redigera objekt Länkar till en sida som låter dig ändra sparade eller nya data.
Edit person data icon Redigera individ Samma som ovan men visar att det rör sig om data om en individ.
Delete icon Släng/makulera Flyttar objektet till papperskorgen men tar inte bort det från databasen
Delete icon RADERA Raderar ett objekt permanent och tar bort det från databasen

Visa listor och förteckningar

List icon lista Länkar till en lista eller förteckning
List (individuals) icon Lista av individer Samma som ovan men visar att listan innehåller individer
Excel file icon Öppna lista i Excel Exporterar en lista till Microsoft Excel

Andra vanliga ikoner

Ikon Visa individ Plocka upp person i adressboken. Miniatyrbild om sådan finns
Help icon Hjälp Handledning om den aktuella åtgärden
Abort icon Avbryt Avbryter det du håller på med
Preview icon Granska Se mer detaljer om det aktuella objektet
Tools icon Visa verktyg Plockar fram eller döljer verktyg
E-mail icon Skicka e-post Länk för att skicka e-post
Address post icon Adressboksfil Exporterar adressboksdata till t ex Microsoft Outlook
© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se