postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Listor och förteckningar

Visa max samt knapparna "<" och ">"

I de flesta listor finns ett fält som heter "Visa max" och som avgör hur många rader som maximalt visas i listan. Anledningen är att man inte av misstag eller obetänksamhet skall få upp en lista med tusentals rader.

Om det finns fler träffar än max antal visade rader så dyker det upp en knapp med symbolen ">". Klickar man på den så bläddrar man fram till nästa omgång rader. På den sidan kommer det också att finnas en knapp med symbolen "<" som används för att bläddra tillbaka igen.

Observera att antal rader alltid syftar på en aktuella listan. Visar listan adressboksposter så är det antalet poster i adressboken som avses. Är det en lista över olika kurser som finns i systemet så avser max antal rader hur många olika kurser som max skall visas i listan (alltså inte antal anmälningar eller liknande).

Sortera listor

Om ett kolumnhuvud (dvs namnet på kolumnen) är understryket  så kan du sortera listan utifrån innehållet i kolumnen genom att enkel-klicka på kolumnhuvudet. För att sortera i omvänd ordning klickar du ytterligare en gång på samma kolumnhuvud.

För att sortera på kolumn A i första hand, B i andra hand och C i tredje han så klickar du först på C, sedan B och slutligen A. Systemet kan inte sortera utifrån fler än tre kolumner.

Alla kolumner kan inte användas som bas för sortering. Detta beror i flertalet fall på att kolumnen visar indirekta data som inte primärt hämtas från tabellen som visas.

Markera alla rader i en lista

Om du vill markera samtliga rader i en förteckning så klickar du i den ensamma rutan längst ut till vänster i listans rubrikrad. Du kan sedan avmarkera vissa rader om du inte vill att precis alla skall vara markerade. Detta är t ex effektivt om man vill anta 55 av 60 personer som anmält sig till en kurs.

Välj åtgärd att utföra med markerade rader

När du bockat för de rader du vill åtgärda så väljer du typ av åtgärd i menyn "Med markerade: " längst ned i botten av listan. När du valt typ av åtgärd så klickar du på "Verkställ". Anledningen till att två klick krävs är för att man inte av misstag skall välja en felaktig åtgärd. Man skall t ex inte riskera att radera alla markerade rader bara därför man råkar slinta när man skall välja åtgärdstyp i menyn.

Exportera en lista till en Excel-fil

De flesta listor kan exporteras till Excel-format. Observera att endast det antal poster som valt att visas kommer att exporteras. Visas t ex endast 50 av 72 poster så kommer endast 50 poster att exporteras.


Senast uppdaterad 2006-02-02 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se