postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Massutskick och mallar

Behörighet

För att kunna använda massutskick måste du ha behörighet som personal/funktionär eller däröver. Saknar de detta men behöver använda verktyget så kontakta någon administratör inom din organisation.

Lägg till mottagare

Skapa utskick

Gå till "Utskick" där du hittar du en steg-för-steg-guide. Ett tips är att i steg ett välja "Enkelt mejl" eller "Icke-personlig info" som mall. Sedan är det bara att ändra i avsändare, ämnesrad, text mm. Det går bra att gå fram och tillbaka, dvs skriva, förhandsgranska, gå tillbaka och ändra igen osv.

Lämplig avsändaradress

I steg tre, "Redigera innehåll", anger du vilken avsändaradressen skall vara. Det bestämmer vem som mottagaren ser som avsändare och vart ett eventuellt svar skickas om mottagaren väljer "Svara" från sitt e-postprogram. Det är också till avsändaradressen som eventuella studsade mejl hamnar, t ex om e-postadressen är felaktig eller om mottagaren e-postbox råkar vara överfull.

Det är bra om avsändaradressen tillhör någon som kan svara på eventuella frågor som uppstår i samband med utskicket.

Testa gärna med dig själv

Om du vill kan du börja med att addera dig själv. Det gör du genom att söka fram dig i adressboken och välja "Lägg till i utskick". Då kan du leka och mejla bäst du vill och sedan när du är nöjd gå till kurslistorna och addera övriga mottagare.

Studsade mejl och felaktiga e-postadresser

Om du i samband med utskicket upptäcker att vissa e-postadresser är permanent ogiltiga, t ex upphört, så plocka gärna upp individerna via adressboken och markera de ogiltiga e-postadresserna som icke fungerande. Ta helst inte bort e-postadressen helt eftersom den, även om den inte fungerar, gör det enklare att söka efter personer och identifiera duplikat .

När någon ber att få mindre information från organisationen via e-post

Sök upp personen i adressboken och markera att personen vill ha information via e-post restriktivt eller inte alls. Obs! Det är mycket viktigt att detta verkligen görs så att inte den enskilda organisationen, CogWork eller postenehandelsguiden förknippas med spam.

Infoga fält

Du kan infoga fält vars slutgiltiga värde beror av sammanhanget, t ex mottagare, avsändare, kursanmälan mm. Mer info om det på separat sida:

Koder för autotext

Massutskick eller e-postlista kopplad till en grupp?

Vid återkommande massutskick utan behov av individuell anpassning är det ofta smidigare att lägga upp en grupp och koppla en e-postadress till gruppen. E-postmeddelanden till hela gruppen kan då skickas från vanliga e-postprogram genom att adressera meddelandet till gruppens e-postadress.

© postenehandelsguiden 2020-10-24 E-post info@minaaktiviteter.se