postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Frågor och svar om grupputskick

 1. Hur tar jag bort personer som inte vill få mer information från oss?
 2. Vad gör jag med studsade mejl?
 3. Hur kan jag skicka mejl till samtliga som har gått kurs hos oss?

1. Hur hindrar jag att personer som undanbett sig information inte kommer med i utskickslistor?

Om en person undanber sig ytterligare information från oss är det ingen bra lösning att helt ta bort personen eller dess adressuppgifter.

I framtida versioner kommer personer själva att kunna göra detta genom att följa en länk som kan klistras in längst ned i de mejl som skickas via utskicksmodulen.


2 Vad gör jag med studsade mejl?

I framtida versioner kommer detta att hanteras med mindre manuellt arbete eller alternativt helt automatiseras.


3. Kan jag skicka mejl till alla i adressboken eller samtliga som har deltagit i en aktivitet hos oss?

Detta kan göras via funktionen för massutskick. För större organisationer som kan det generera mejl till tusentals personer varför man måste vara mycket noggrann då man gör detta. Överutnyttjande av denna möjlighet kan också snabbt skapa en dålig relation till nuvarande och tidigare kursdeltagare.

 1. Börja med att skriva brevtexten i någon ordbehandlare, t ex MS Word
 2. Gå till sidan Admin > Kurser > Alla anmälningar.
 3. I status-fältet, välj det urval som önskas, t ex "Antagna till kurs"
 4. I fältet "Visa max" anger du ett stort värde, t ex 500
 5. Klicka i den lilla boxen längst uppe i listans vänstra hörn för att markera samtliga rader
 6. I åtgärdsfältet allra längst ned på sidan, välj "Lägg till i utskick" och klicka på verkställ
 7. Om inte alla fick plats i listan så klicka på ">" för att visa nästa omgång
 8. Upprepa punkt 5 till 7 i denna lista tills det att alla är tillagda i som mottagare av utskicket
 9. Gå till sidan Admin > Utskick > Kolla mottagare
 10. Kontrollera noga alla val och se speciellt till att:
  • "Vill få information" är "Regelbundet" eller "Uppgift saknas"
  • "Boende i" överensstämmer med språket ni avser att skriva brevet på
  • "Skicka max ett brev per person" är valt
  • "Styr bortfiltrerade mejl till avsändaren" inte är valt
 11. Klicka på "Uppdatera mottagare" och kolla att listan förefaller ok
 12. Klicka på steg två (eller högerpilen) för att välja brevmall
 13. Välj t ex mallen "Enkelt mejl" och gå vidare till steg tre
 14. Skriv ditt mejl (se övriga sidor i denna avdelning för vidare handledning). Se till att alltid ge en e-postadress dit de kan mejla för att inte få vidare utskick
 15. Gå till steg fyra (förhandsgranskning) och kolla på några mejl
 16. Gå fram och tillbaka mellan steg tre och steg fyra till dess att du är nöjd
 17. Klicka på steg fem för att slutföra utskicket
 18. En lista med skickade mejl börjar fyllas på. Detta kan ta en stund
 19. När alla är skickade så välj "Avsluta" eller alternativt komplettera med fler mottagare

Räkna med att det till avsändaradressen kommer att ramla in många studsade mejl, frånvaromeddelanden samt några mejl från personer som skriver och säger att de inte längre vill vara med i listan./Senast uppdaterad 2008-03-03 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se