postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Utskick och mallar

Vad menas med en mall i utskicksmodulen?

Mallar är något man utgår från då man skapar ett nytt utskick. Mallar används även för att utforma automatiska meddelanden så som antagningsbesked eller betalningspåminnelser.

När man gör massutskick så utgår man alltid från en mall men vanligtvis ändrar man inte själva mallen man valt att utgå ifrån. Om man inte ändrar i mallarna så påverkar ändringar man gör i innehåll och filtervillkor endast det aktuella massutskicket.

Innehåll i mallar

I mallar sparas förutom brevinnehållet även de filtervillkor och regler ni definierat i steg två.

Att ändra i mallar

I steg fem i utskicksguiden finns möjlighet att permanent spara de ändringar ni gjort tillbaka till mallen ni utgått ifrån. Ni kan även skapa en ny mall som baseras på det utskick ni håller på med.

Vill ni inte ändra själva mallarna så lämnar ni standardvalet "Ändra inte i mallar" ikryssat. Vill ni däremot permanent förändra den mall ni utgått ifrån, eller skapa en ny mall, så väljer ni "Spara som ny mall" eller "Ändra befintlig mall". Beroende på behörighet kan dessa alternativ vara dolda/avstängda för er.

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se