postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Fältkoder till mallar och massutskick

Du kan infoga fält vars slutgiltiga värde beror av sammanhanget, t ex mottagare, avsändare, anmälningsnummer med mera. Fältkoderna skrivs alltid med stora bokstäver inom krumparenteser.

Några av de fält som finns att infoga är:

Fält Beskrivning Exempel / notering
{HI} Inledande hälsning Hej Erik!
{HELLO} Inledande hälsning (oformaterad) Hej Erik!
{DIVIDER} Avgränsning --------------------------------
{TODAY} Dagens datum 2005-08-05

Inloggad användare som skickar informationen

{USER:EMAIL} Din egen e-postadress  
{USER:NAME} Ditt eget namn  

Mottagare av informationen

{SUBJ:ID} Mottagarens ID i systemet 12345
{SUBJ:PID} Mottagarens personnummer 991231-1234
{SUBJ:USERDEPOSIT_REF} Betalningsref till eget konto 2619991231123499
{SUBJ:TOTAL_CURRENT_USERDEPOSIT} Totalt nuvarande tillgodo 1 500 kr
{IF SUBJ:IS_MEMBER} Om medlem Gäller tidpunkten då meddelandet skickas

Aktivitet

{ACTIVITY:TITLE} Aktivitetens namn Stepp Grön
{ACTIVITY:LEVEL} Nivåkrav för aktiviteten Avancerad
{ACTIVITY:CATEGORY} Kategori Lindy Hop
{ACTIVITY:TERMS_URL} Länk till boknings- och betalningsvillkor http://postenehandelsguiden.se/view/?type=regTerms;event=
{ACTIVITY:DESCRIPTION} Inkluderar instruktörerna  
{ACTIVITY:DATA} Basdata i listform  

Anmälan till aktivitet

{REG:MSG_TITLE} Yoga tisdagar 17.00 - Bokningsbekräftelse
{REG:ID} Referensnummer, anmälan R123456
{REG:PAY_REF} Ref.nr/OCR-nr, anmälan R1234 eller 2114123499
{REG:OCR} OCR-nummer, anmälan 2114123499
{REG:PRICE_AGREED} Avtalat kurspris 500 kr
{REG:QUEUE_INFO_TEXT} Info om beräknad köplats (text) 13
{REG:QUEUE_POSITION} Beräknad köplats (siffra) 4
{REG:STATUS} Anmälningsstatus Antagen
{REG:PAYMENT_DUE} Sista betaldatum 1999-12-31
{REG:PAYMENT_REMAINING_ACTIVITY} Återstående bet för aktivitet 400 kr (ev. delbetalning är frånräknad)
{REG:PAYMENT_REMAINING_ALL} Återstående bet inkl medl.avg. 500 kr (ev. delbetalning är frånräknad)
{REG:PAY_INFO} Aktuell betalinfo Pris att betala, förfallodag, betalmedel mm
{REG:PAY_METHOD} Betalningssätt Info om betalmedel utan prisinformation
{REG:PAYMENT_REMINDER_NUMBER} Nr för ny betalningspåminnelse 2
{REG:DATA} Basdata i listform  
{REG:EVALUATION_FORM_URL} Webbadress till utvärderingsformulär  
{REG:EVALUATION_FORM_LINK} Länk till utvärderingsformulär  
{REG:TEXT} Inledande text om anmälan En kort fritext som beskriver anmälningsstatus
{REG:INFO} Utförlig information om anmälan Visar villkor, avgifter, betalningsinformation, artikel/aktivitet, bokningsstatus, tillval mm

Villkorad information kopplad till anmälan

{IF REG:IS_PAID} Aktivitet slutbetalad Kontrollerar endast avgift för aktivitet
{IF NOT REG:IS_PAID} Aktivitet EJ slutbetalad Kontrollerar endast avgift för aktivitet
{IF REG:IS_PAID_ALL} Aktivitet slutbetald Kontrollerar även om eventuell medlemsavgift är betald
{IF NOT REG:IS_PAID_ALL} Aktivitet EJ slutbetalad Kontrollerar även om eventuell medlemsavgift återstår att betala
{IF REG:IS_INTEREST} Om endast intresseanmälan  
{IF REG:PRICE_IS_SET} Om priset är fastlagt  
{IF ACTIVITY:MEMBERSHIP_REQUIRED} Om nytt medlemskap måste lösas  
{IF ACTIVITY:APPLY_LEAD_FOLLOW} Om paranmälan till aktiviteten  

Organisation

{ORG:NAME} Organisationens namn Happy Swingers
{ORG:ABBR} Förkortning HS
{ORG:EMAIL} Organisationens e-post info@happyswingers.org
{ORG:EMAIL_CUST_INVOICE} E-post för utgående kundfakturor fakturor@happyswingers.org
{ORG:REG_EMAIL} E-post för anmälningsärenden kurser@happyswingers.org
{ORG:REG_TEL} Telefon för anmälningsärenden 012-345 67 89
{ORG:WEBSITE} Webbplats http://www.happyswingers.org/
{ORG:MEMBERSHIP_FEE} Medlemsavgift, standard 100 kr
{ORG:REGISTRATION} Organisationsnummer 123456-7890
{ORG:PAY_TO} För ingående betalningar BG 1234-5678
{ORG:VAT} Momssats (0% - 25%) 6%
{ORG:DATA} Uppgifter om organisationen Till sidfot mm
{RECEIPT:DATA} Kvittouppgifter Belopp, moms mm

Övriga fält

{KEY:HREF} Länk för att nyttja aktuell nyckel http://postenehandelsguiden.se/key/qwertyuiop
{UNSUBSCRIBE} Avbeställ nyhetsmejl (länk)
{UNSUBSCRIBE:URL} Avbeställ nyhetsmejl (url)
{PERIOD:NAME} Periodens namn Hösten 2005
{RECEIPT:DATA} Information till kvitto  

Tävlingsadministration

{COMP_LICENSE:INFO} Information om licens inkl. betalning  

Villkor, allmänt

{IF ...} Början av ett villkorat parti  
{ELSE} I annat fall  
{ENDIF} Avsluta villkorat parti  

/Senast uppdaterad 2006-05-02 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se