postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Att komplettera och redigera kalendern

Kurser, tävlingar och andra aktiviteter är alla olika former av kalenderposter och om de lagts upp som vanligt syns de automatiskt i kalendern. Dessa redigeras normalt inifrån aktivitets- eller tävlingsmodulen.

Utöver aktiviteter och tävlingar kan man lägga in andra kalenderposter som inte skall ha någon form av anmälan, funktionärer, redovisning eller liknande kopplat till sig. De läggs direkt ifrån kalendern.

Lägga till och redigera kalenderposter

För att lägga till eller redigera kalenderposter inifrån kalendern så klickar man först på "Visa verktyg". Om man inte redan är inloggad ombeds man då att logga in. När det är gjort så visas sedan ett flertal nya knappar visas på den vanliga kalendersidan.

Efter att en kalenderpost sparats kan den att visas på en eller flera ställen hos de organisationer som valt att använda kalendern och vill plocka in kalenderposter som markerats som av gemensamt intresse.

De olika fälten

*) Rubriken blir också titel, då posten visas enskilt på egen sida. Rubriken läggs också in som metadata (description).

**) Anledningen är att enkelapostrof används till att markera text i MySQL-syntaxen som används för att spara informationen i databasen.

Syfte och policy för kalendern

Denna kalender har skapats som ett verktyg för att enkelt nå ut med information till alla intresserade om vad som är på gång.

Vi vill be alla som vill lägga till i kalendern att först läsa manualen ordentligt och sedan tillämpa återhållsamhet och objektivitet vad gäller innehållet.

© postenehandelsguiden 2020-10-24 E-post info@minaaktiviteter.se