postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Närvarokort för utskrift

Närvaroregistrering göras av aktivitetsledare från sina egna mobiler/plattor/laptops eller automatiskt via en streckkodsskanner eller liknande. Närvaroregistreringar kan sedan exporteras i flera olika format för import till andra system. Det finns även stöd för automatisk synkronisering till exempelvis Idrott Online (IOL). Vanligtvis finns därför inget behov av att föra närvaro på papper. I vissa fall är det ändå önskvärt att skriva ut närvarokort på papper, exempelvis vid samarbeten med studieförbund som vanligt har äldre datasystem som saknar möjlighet att utbyta närvarodata.

Att skriva ut många närvarokort samtidigt

Gå till Admin > Aktiviteter, markera de kurser du vill plocka ut närvarokort på (t ex via "Markera alla"), välj under "Med markerade" att hämta närvarokort. Du kan då skriva ut närvarokort från hundratals aktiviteter samtidigt.

Ändra informationen som visas på närvarokorten

Under Visa-fliken så kan du välja vilka uppgifter som skall finnas med på närvarokort.

Vill du ändra hur de visas som standard så kan du enkelt spara en vy som ny standard för organisationen genom att klicka på spara-ikonen invid sökvillkoren.

Aktivitetsledare kommer åt närvarokorten utan inloggning till organisationen

Aktivitetsledare som ni gett behörighet att ta del av deltagarlistan kommer åt närvarokorten från Start > Mina sidor > Åtaganden även om de i övrigt saknar inloggning till organisationen. Till skillnad mot administratörer kan de dock inte själva välja hur närvarokorten skall utformas utan de ser alltid närvarokorten enligt organisationens egna standardutformning (alternativt enligt systemstandard).

Informationen på de närvarokort som aktivitetsledarna skriver ut begränsas också av vilka uppgifter de är behöriga att ta del av. Exempelvis kan personnumren vara bortplockade även fast de ingår i organisationens standardutformning.

© postenehandelsguiden 2020-08-06 E-post info@minaaktiviteter.se