postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Hantera kursanmälan

Spara och navigera

I det gröna fältet kan du förutom att spara ändringarna även välja vad du vill gå vidare direkt efteråt. Om du väljer "Nästa anmälan" så anger du referensnumret den anmälan du vill gå till härnäst.

Registrera betalning

Information om betalningsavprickning, betalningsuppföljning, bokföring mm hittar ni under ekonomi i hjälpsektionen.

Att bokföra direkt från anmälan

© postenehandelsguiden 2020-08-06 E-post info@minaaktiviteter.se