postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Dokument

Grundavtal 2.1

Beställningsformulär

Kostnader och avtal

Kostnaden för att nyttja bastjänsterna är 1.40% av alla inkommande betalningar som registrerats i tjänsten. Minimidebiteringen är 20 kronor per månad. På detta tillkommer 25% moms.

I bastjänsterna ingår bland annat adressregister, massutskick, administration av kurser och andra aktiviteter, bankgirokoppling, automatisk betalningsuppföljning och bokföring. Däremot ingår inte eventuella betaltjänster som utskick av SMS.

Priser exklusive moms (25%)

Avgift för bastjänster 1,40% av registrerade inbetalningar
Minimidebitering* 20 kr per månad
SMS (max 160 tecken) 0,76 SEK

*) För organisationer som hanterar stora volymer data inom systemet men samtidigt registrerar jämförelsevis små intäkter kan en högre minimidebitering tillämpas.

Ingen startkostnad

Det finns ingen uppläggningskostnad. Om ni testar och inte är nöjda behöver ni endast betala enligt gällande grundavtal. Har ni bara använt systemet till testbokningar och säger till inom tre månader att ni inte vill använda systemet kommer vi inte att debitera något utöver separat prissatta tjänster såsom SMS-utskick.

Ingen bindningstid

Ni som kundorganisation har rätt att när som helst säga upp tjänsten med omedelbar verkan.

Fakturering

Fakturering för bastjänsterna sker som regel i efterhand.

Behandling av organisationens uppgifter

I avtalet mellan leverantören CogWork AB och kundorganisationen förbinder sig CogWork AB att inte sälja eller sprida uppgifter organisationen registrerat i systemet. Undantag är vissa grunduppgifter som kan vara publikt synliga, grundläggande kontaktuppgifter till individer med direkt anknytning även till andra organisationer samt givetvis de uppgifter som organisationen själv vill skall visas publikt. Detta regleras i detalj i grundavtalet.

Större organisationer och förbund

För organisationer med fler än tusen aktiva medlemmar/kunder eller för samarbetsorganisationer med många anslutna organisationer finns möjlighet att teckna specialavtal eller paraplyavtal. Medlemsorganisationerna har då även möjlighet att ge samarbetsorganisationen tillgång till adressböcker, aktivitetslistor, medlemsstatistik, ekonomiska rapporter mm direkt via systemet.

Bonusprogram

Om en kundorganisation på ett betydande sätt bidrar till att en annan organisation tillkommer som ny kund så får den första organisationen tillgodoräkna sig hela den grundavgift som den nya organisationen betalar det  första halvår de använder systemet. Om flera organanisationer samtidigt bidrar till att samma organisation tillkommer som ny kund så delar de på det tillgodoräknade beloppet.

© postenehandelsguiden 2020-09-19 E-post info@minaaktiviteter.se