postenehandelsguiden DEMO

Logga in
Select language
Start Hjälp

Om oss

Denna molntjänst har skapats för företag, föreningar och andra organisationer som inte vill ödsla tid på sånt som kan automatiseras. Det är synd att slösa bort resurser och engagemang hos medarbetare eller medlemmar på administrativa rutinuppgifter som kan göras både snabbare och bättre av smarta verksamhetssystem.

Bakom tjänsten står företaget CogWork AB som har en mångårig erfarenhet av utveckling av verksamhets- och affärssystem för både små och stora organisationer.


Branschorganisationen Sveriges föreningssystem

CogWork AB är medlem i branschorgnaistionen Sveriges Föreningssystem som bland annat arbetar med att etablera gemensamma standarder för utbyte av närvaroregistreringar och annan verksamhetsdata.
© postenehandelsguiden 2020-12-04 E-post info@minaaktiviteter.se